Klankmassage

Coaching Door Klank

Aan klankmassage ligt oeroude kennis over de werking van klank en het menselijk lichaam ten grondslag. Al 5000 jaar geleden werd klankmassage in de Vedische heelkunde in India gebruikt. Volgens de oosterse vertelling ís de mens klank, omdat deze ontstaan is uit klank.

Over klankmassage

Ons lichaam registreert klanten niet alleen met het oor. Ook onze lichaamscellen nemen geluiden op. Een klank is een trilling die zich verplaatst door lucht en water. Het menselijk lichaam bestaat voor 90% uit water en geleidt dus klanken. Klankmassage kan worden ingezet om de innerlijke harmonie en balans te herstellen, de gezondheid te bevorderen en te ontspannen.

Klankmassage volgens Peter Hess®

Peter Hess heeft een klankmassage ontwikkeld die is aangepast aan de behoeften van Westerse culturen. Zijn toepassingen variëren van zachte ontspanningsmassages tot doelgerichte inzet bij pedagogie, therapie en welness.

Klankmassage volgens Peter Hess® werkt helend.

photo1